T: 063 18 03 00

E: info@jadaab.se

Bastec

Bastec

 

BAS2 – Den enkla vägen till energibesparing

BAS2 är ett lättanvänt och flexibelt system för byggnads- och fastighetsautomation som ger minskad energiförbrukning, ökad inomhuskomfort och lägre totalkostnader. Det är ett svenskt koncept som utvecklas och marknadsförs av Bastec AB. BAS2 används primärt för att styra, reglera och övervaka ventilation, värme, kyla och andra tekniska system i byggnader.

Flexibilitet och låg totalkostnad

BAS2 är ett komplett, flexibelt och utbyggbart system där allt ingår, helt utan licenser eller hårdvarulås. Det gör att kostnaderna hålls nere för våra kunder och bidrar till hur smidigt det är att arbeta med BAS2. Framtida uppdateringar eller utbyggnad av systemet sker till en låg kostnad tack vare systemets flexibla uppbyggnad.

BAS2-systemets uppbyggnad

BAS2 består av självständiga datorundercentraler (DUC:ar). Vår minsta DUC heter BAS2 XE16-LT. Den större BAS2 XE16-COM är samma system, men med betydligt fler kommunikationsmöjligheter. Till den finns även expansionsmodulen BAS2 E16 som ytterligare utökar antalet in- och utgångar. Vår största DUC, BAS2 XL13, är moduluppbyggd och systemet är därmed helt flexibelt och framtidskompatibelt.

 

http://www.bastec.se/

 

Bastec 1Bastec 2

 

Larmia

  Vi är en av Larmias representanter i Sverige vilket innebär att vi erbjuder och behärskar hela deras produktsortiment och... Läs mer
Larmia Control AB

Siemens

Siemens AB Building Technologies Baserat på välgrundad lång erfarenhet och stort applikationskunnande, utvecklar... Läs mer
Siemens

SBC (Saia Burgess)

Med SBC som en av våra fabrikat så kan vi erbjuda färdigprogrammerade PLC system och HMI lösningar med SAIAs inbyggda... Läs mer
SBC

Bastec

  BAS2 – Den enkla vägen till energibesparing BAS2 är ett lättanvänt och flexibelt system för byggnads-... Läs mer
Bastec

Copyright © 2018 Jadaab AB

Vallvägen 6, 831 48 Östersund

T: 063-18 03 00

F: 063-18 03 01

E: info@jadaab.se

Regin Gold Certified