T: 063 18 03 00

E: info@jadaab.se

Om oss

Om vårt företag

Vi som samsas om rodret på JADAAB i Östersund har lite olika ålder och privata intressen så vi kan alltid hitta någonting gemensamt med våra kunder, ja förutom jobbrelaterade spörsmål förstås… Tidigare ägaren Åke Jämtsäter lämnade oss under 2013 för pensionering.

JADAAB är ett företag med tre delägare som startade sin verksamhet 1 februari 2004.  Vår verksamhet består i att producera styr- och reglersystem samt apparatskåp i enlighet med tillhandahållna underlag eller enligt funktionslösningar framtagna i samarbete med kund.

JADAAB arbetar med välkända produkter som är väl etablerade på den Svenska marknaden och kan leverera styrsystem av ett flertal förekommande fabrikat, se vidare under produkter.

Besök oss gärna på Hagvägen 15 där vi har vår hämtbutik för byggnadsatomations produkter.

Vi kan erbjuda lösningar anpassade för stora likväl som för små fastighetsägare med eller utan övervakningssystem. Funktionskontroll och övervakning kan ske med hjälp av styrenheter med inbyggd WEB-funktion eller med hjälp av vår WEB-Server samt Internet Explorer och valfri dator utan fabrikatsbundna programvaror.

Copyright © 2019 Jadaab AB

Hagvägen 15, 831 48 Östersund

T: 063-18 03 00

F: 063-18 03 01

E: info@jadaab.se

Regin Gold Certified