T: 063 18 03 00

E: info@jadaab.se

Bastec

Bastec

 

BAS2 – Den enkla vägen till energibesparing

BAS2 är ett lättanvänt och flexibelt system för byggnads- och fastighetsautomation som ger minskad energiförbrukning, ökad inomhuskomfort och lägre totalkostnader. Det är ett svenskt koncept som utvecklas och marknadsförs av Bastec AB. BAS2 används primärt för att styra, reglera och övervaka ventilation, värme, kyla och andra tekniska system i byggnader.

Flexibilitet och låg totalkostnad

BAS2 är ett komplett, flexibelt och utbyggbart system där allt ingår, helt utan licenser eller hårdvarulås. Det gör att kostnaderna hålls nere för våra kunder och bidrar till hur smidigt det är att arbeta med BAS2. Framtida uppdateringar eller utbyggnad av systemet sker till en låg kostnad tack vare systemets flexibla uppbyggnad.

BAS2-systemets uppbyggnad

BAS2 består av självständiga datorundercentraler (DUC:ar). Vår minsta DUC heter BAS2 XE16-LT. Den större BAS2 XE16-COM är samma system, men med betydligt fler kommunikationsmöjligheter. Till den finns även expansionsmodulen BAS2 E16 som ytterligare utökar antalet in- och utgångar. Vår största DUC, BAS2 XL13, är moduluppbyggd och systemet är därmed helt flexibelt och framtidskompatibelt.

 

http://www.bastec.se/

 

Bastec 1Bastec 2

 

Schneider Electric Ett omfattande sortiment elprodukter för distribution, skydd, kontroll och hantering av elektriska system i lågspänningsmiljöer. Välbeprövade... Läs mer

Schneider Electric

Vår egna produkt

JADAAB-SHUNT tillverkas som en kompakt enhet av precisionsbockade och kapade stålrör och är försedd med väggfäste. Kåpan... Läs mer
JADAAB Shunt

Larmia

  Vi är en av Larmias representanter i Sverige vilket innebär att vi erbjuder och behärskar hela deras produktsortiment och... Läs mer
Larmia Control AB

Regin

Vi är guld certifierad av Regin vilket innebär att vi erbjuder och behärskar hela deras produktsortiment från minsta givare till övergripande... Läs mer
Regin

Copyright © 2019 Jadaab AB

Hagvägen 15, 831 48 Östersund

T: 063-18 03 00

F: 063-18 03 01

E: info@jadaab.se

Regin Gold Certified